توسعه موشکی ملایان حتی به قیمت ویرانی ایران

وابستگان #حکومت_ملایان میگویند حتی به قیمت بمباران شدن اتمی هم به #توسعه_موشکی ادامه میدهند . سفیر پیشین #رژیم در مصاحبه ای میگوید اگر قرار بود مذاکره و مصالحه ای بشود ، تا حالا انجام شده بود …