توافق سردرگُم، حیله شرعی آیت‌الله بایدن برای مماشات با ملاها | رسانه‌های جهان | آدینه ۲۶ خرداد ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador