توافق‌های پنهان برای «احیای برجام»؟

آنچه این روزها در خصوص مذاکرات برجامی و خبر‌های حاشیه‌ای اما مرتبط با آن می‌بینیم و می شنویم این ظن را به وجود آورده که توافقاتِ پنهانی صورت گرفته بین طرف‌های مذاکره کننده بسیار فراتر از آن چیزی باشد که پیش‌تر تصور می‌شد…

منبع: کیهانِ لندن

#گزارش_سیاسی

#احیای_برجام

#مذاکرات_وین

@Unikador