توافقی نانوشته برای نجاتِ آنچه برجام خوانده می‌شود

اروپایی‌ها که ماه‌های گذشته را در سکوت و حاشیه‌نشینی سپری کرده بودند، در حالی که مذاکرات هسته‌ای به دلایل متعدد از بحران اوکراین تا افزایش درآمد نفتی رژیم در ایران و ضعف دولت بایدن قفل شده به نظر می‌رسد، با پیشنهاد توافق بدون سپاه به میدان بازگشتند تا به تعبیر وال استریت ژورنال برجام را نجات دهند.

منابع: وال‌استریت ژورنال / یادداشت آزاده افتخاری در ایندیپندنت

#سیاست

#برجام

#انریکه_مورا

@Unikador