توئیت نوشت های روزانه امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد- توئیت خوان ۳ امرداد ۱۳۹۸

مروری بر مهمترین توئیتهای روز گذشته از رسانه یونیکا
#یونیکا
#توئیتر
#سیاست
#امیر_طاهری