تهران و آبدانان | قلب تپنده انقلاب ملی در نخستین شب از دهه زَجر | پنج‌شنبه ۱۲ بهمن

پنج‌شنبه ۱۲ بهمن ۲۵۸۱ ویدئوهای همرسانی شده از تهران و آبدانان نشان می‌دهد که قلب انقلاب ملی ایران همچنان و در نخستین شب از «#دهه_زجر» در حال تپیدن است.

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#انقلاب_ملی

@Unikador