تهران | دیوارنویسی گُردآفریدان میهن | یک راه باقی مانده است؛ انقلاب

ویدئوی همرسانی شده از تهران، روایتگر ادامه کارزارِ گُردآفریدان میهن دوشادوش آرش‌های سرزمین بزرگ ایران با ضحاک زمانه است.

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

#Shorts

@Unikador