تهران/بندرعباس | ادامه کارزار شبانه هم‌میهنان در دومین شب از دهه زجر | پنج‌شنبه ۱۳ بهمن

پنج‌شنبه ۱۳ بهمن ۲۵۸۱ ویدئوهای همرسانی شده از تهران و بندرعباس نشان می‌دهد که قلب انقلاب ملی ایران همچنان و در دومین شب از «#دهه_زجر» در حال تپیدن است.

#من_وکالت_میدهم

#علیه_فراموشی

#انقلاب_ملی

@Unikador