تهران | بانگ اعتراض شبانه | مرگ بر دیکتاتور

آدینه ۲۳ دی ۲۵۸۱ – ویدئوی همرسانی شده از تهران روایتگر ادامه کارزار اعتراضی هم‌میهنان در صد و بیستمین شب انقلاب ملی ایران است.

#IRGCterrorists
#شاهزاده_رضا_پهلوی
#انقلاب_ملی
#Shorts
@Unikador