تهدید «دیمونا» توسط رژیم ایران؛ آیا آیت الله‌اهل خودزنی است؟

پس از مانور اخیر سپاه و تهدید مستقیم مراکز اتمی فعال در اسرائیل در محافل نزدیک به ارگانهای نظامی و امنیتی و نیز رسانه های حکومتی در ایران، تحلیل‌گران اسرائیلی می‌گویند شاید آیت‌الله در تهران اهل کشتار باشد ولی اهل خودزنی نیست…

#تحلیل_سیاسی

#دیمونا

#اسرائیل