تنگنای ملایان و جنگ تنگه‌ها

بار دیگر ماجراجویی‌ رژیم تهران که در پی گرفتن امتیاز‌هایی در نبرد تنگه‌ها بوده ، بهانه‌ بسیار خوبی به دست کشورهای غربی و جامعه جهانی  داد تا به تقویت هر چه بیشتر نیروهایشان و حضور دائم در منطقه با هدف حفظ منافعشان اقدام کنند. این خطای استرتژیک رژیم ملاین  باعث شد، حتی پرزیدنت ترامپ نیز دیگر اهمیتی برای میانجیگری جهت مذاکره با تهران قائل نشود…

 

#یونیکا

#تحلیل

#جنگ_نفتکشها