تنها گفتن ” نمیخواهیم با رژیم ایران وارد جنگ شویم کافی نیست”

بحران کنونی خلیج فارس رویدادی سطحی و گذرا نیست و نمی‌توان آن را به رویاروی میان واشنگتن و تهران خلاصه کرد. بحرانی عمیق میان ایران و همسایگانش است. همچنین بسیاری از مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در هم آمیخته شده‌اند. این گفته کافی نیست که  گفته شود “کسی نمی‌خواهد با رژیم ایران وارد جنگ بشود”. اینجا مشکلی دشوار و عمیق وجود دارد که بحران می‌زاید….

#یونیکا

#خلیج_فارس

#جنگ

#مقاله