تمام آنچه شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین در متن و حاشیه اجرای نمایش «خانه امن» گفتند

شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی،  شامگاه شنبه ۲۱ امرداد ۲۵۸۲ از اجرای نمایش «خانه امن» در شهر واشینگتن دیدن کردند. ️شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه این نمایش با اشاره به نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن دختر ایران، جاوید‌نام مهسا امینی بار دیگر تاکید کردند که: «خیابان سنگر ماست، باید آن را نگه داشت تا زمان تغییر رژیم فرا برسد.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#خیابان_سنگر_ماست

@Unikador