تمام آنچه شاهزاده رضا پهلوی در نشست ویژه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت

آنچه در این کلیپ ۱۲ دقیقه‌ای می‌بینید گردآوری تمام بخش‌های سخنان شاهزاده رضا پهلوی در نشست ویژه کنفرانس امنیتی مونیخ در خصوص ایران است که بنا به درخواست دنبال‌کنندگانِ کانال گردآوری و منتشر شده.

#کنفرانس_مونیخ

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador