تمام آن‌چه شاهزاده رضا پهلوی در نشستِ «همبستگی؛ پُلی برای آزادی» گفت

شاهزاده رضا پهلوی: «امروز صدای مردم واضح است و می‌دانند که چه نمی‌خواهند. آنچه که امروز برایش تلاش می‌کنیم به دست آوردن خواسته مردم از طریق انتخابات آزاد و دمکراتیک است. همبستگی ما بستگی به مشارکت و نقد سازنده دارد و ما به دنبال ایجاد زمینه برای انتخاب نمایندگان و تصمیم‌گیرندگان آینده کشوریم.»

#انقلاب_ملی_ایران

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

@Unikador