تمام آنچه شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با برنامه «صبح یکشنبه» شبکه فاکس‌نیوز آمریکا گفتند

آنچه در این برنامه می‌بینید و می‌شنوید، پادکست صوتی برگردان فارسی مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با برنامه «صبح یکشنبه» شبکه فاکس‌نیوز آمریکا است که روز گذشته، یکشنبه، ۱۴ مه ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ اردیبهشت‌ماه منتشر شده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador