تمام آنچه شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با گاردین گفت | یا مرگ یا زندگی

“The reason the revolution is continuing is because everybody understands this is do-or-die.”

آنچه در این پادکست صوتی می شنوید ترجمه کامل گزارش نشریه بریتانیایی گاردین از گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی است که روز گذشته، دوشنبه هشتم اسفند‌ماه برابر یا ۲۷ فوریه ۲۰۲۳ منتشر شده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#گاردین

#انقلاب_ملی

@Unikador