تماس تلفنی شهبانو فرح پهلوی با الهه توکلیان، شیر‌دختر و مبارز راه آزادی در متن انقلاب ملی ایران

الهه توکلیان، یکی از شیر‌دختران ایرانی که در جریان انقلاب ملی ایران یک چشم خود را از دست داده است، با انتشار ویدیویی از تماس تلفنی شهبانو فرح پهلوی با خود خبر داد. ویدئویی کوتاه از بخش‌هایی از این مکالمه.

#انقلاب_ملی_ایران

#شهبانو_فرح_پهلوی

#الهه_توکلیان

@Unikador