تلنگری به دموکراسی‌خواهان راستین و ضرورت عبور از گند‌آبِ پهلوی‌ستیزی

درست به‌همان میزان که مشروطه‌خواهان و باورمندان به پادشاهی قانونمند این عهد تاریخی را بر گرده دارند تا با گفتار تکثرگرایانه و رفتار دموکراتیک نشان دهند که معدل ما مردمان بی‌گمان آماده یک چیدمان سیاسی مردم‌سالارانه است، همان‌قدر هم جمهوری‌خواهان و باورمندان به نظم غیرسلطنتی وظیفه‌ای چه‌بسا سنگین‌تر بر دوش دارند تا با جدا کردن راه خود از پهلوی‌ستیزان قدیم و جدید به گفتار جمهوری‌خواهی آن‌گونه میهن‌پرستی ازدست‌رفته‌ای را ارزانی دارند که نمادش اکنون در قاهره آرمیده و نماینده‌اش از روز نخست این کابوس به‌ هر زبانی به مردم ایران گفته است «مرا نخواهید! ولی میراث مرا توشه نجات میهن کنید!»

نویسنده: امیریحیی آیت‌اللهی

منبع: ایندیپندنت فارسی

 

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador