تلاش رژیمهای ایران و روسیه برای سرقت اطلاعات واکسن کرونا

به نوشته یک روزنامه بریتانیایی  ، سازمان‌های بریتانیا که در تلاش برای دستیابی به واکسن ضد ویروس کرونا هستند، درمعرض حملات سایبری قرار دارند که رد پای روسیه وایران در این حملات قابل تشخیص است.دیلی میل افزود که این حملات سایبری، علاوه بر هدف قرار دادن دانشگاه‌های بریتانیا که در راستای تولید واکسن‌ها و اجرای آزمایش‌های پزشکی کار می‌کنند، دانشمندان و پزشکانی که در حال بررسی‌های ویروس شناسی هستند را نیز را نشانه رفته اند.