تلاش‌ها برای رویارویی با بحران جمهوری اسلامی | رسانه‌های جهان | چهارشنبه ۱۶ فروردین ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador