تفاوتِ زمین تا آسمانیِ محبوبیت در کف خیابان و قاب رسانه‌ها | حامد محمدی | پنج‌شنبه ۲۴ فروردین

آنچه در این گزارش تحلیلی می‌بینید:

  • بررسی دی‌اکتیو کردن اکانت توئیتری توسط یکی از اعضای گروه منشور
  • مقایسه محبوبیت در کف خیابان و قاب رسانه‌ها
  • پیشرو بودن ملت بزرگ ایران نسبت به بسیاری از مدعیان و چهره‌ها در عرصه سیاست

#حامد_محمدی

#گزارش_تحلیلی

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador