تغییر چهره شهرهای میهن در بهار انقلابِ ملی ایران | پایکوبی و رقص در جای‌جای ایرانِ بزرگ

مجموعه‌ای از ویدئوهای همرسانی شده از شهر‌های مختلف ایران که روایتگر پایکوبی و رقص هم‌میهنان در جای‌جای ایرانِ بزرگ و در متن انقلاب ملی ایران است.

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

@Unikador