تغییر واژه های سیاسی از «استمرار» به «براندازی»

با توجه به تجربیات کشورهای دیگر شاید نیازی به ۴۰ سال تجربه نبود تا به حقیقت نیاز به «براندازی»  پی برد! با اینهمه، تغییر گفتمان استمرار به براندازی را که خود ملایان نیز خطر آن را جدی گرفته است، می‌بایست دستاوردی ارزشمند دانست که به بهایی بسیار سنگین به دست آمده و نباید آن را که ضرورت دوران گذار است به هدر داد. …

#یونیکا

#براندازی

#الاهه_بقراط