تعرض سرزمینی یا دعوای خانوادگی؟! از پیام شاهزاده تا فرافکنی ملاها | گفتگوی تحلیلی | دوشنبه ۹ خرداد

در این برنامه به گفتگو نشستیم تا موضوعات زیر را مورد بررسی قرار دهیم:

  1. هم‌زیستی مسالمت آمیز با همسایگان
  2. حق حاکمیت سرزمینی
  3. شاهزاده رضا پهلوی و پیام ایشان در مورد ارتش پیشین و ارتش کنونی
  4. دعوای خانوادگی که اسماعیل کوثری(عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس) مطرح کرده
  5. ارتباط تنش‌های کنونی با اعتراضات داخلی
  6. آیا دشمن خارجی جدید؟

 

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador