تصاویری از سکوی ایرانی آتش گرفته در خلیج فارس

ساعت ۳ بعداز ظهر روز چهارشنبه سکوی شمار ۹ پارس جنوبی دچار حریق شد . این حادثه همزمان با حمله مزدوران رژیم ایران به فرودگاهی در عربستان بوسیله سلاحهای ایرانی رخ داده است
#یونیکا
#گزارش
#آتش_سوزی_عسلویه