تصاویری از حضور شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین در میان هم‌میهنان و استقبالی گرم از آنها در شهر لندن

آدینه ۱۰ شهریور ۲۵۸۲ – تصاویری از حضور شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین در میان هم‌میهنانی که با شنیدن خبر شرکت شاهزاده رضا پهلوی در برنامه امید‌ای‌ام و گفتگوی رودررو با هم‌میهنان، خود را از سراسر جهان به لندن رساندند تا استقبالی گرم از آنها به عمل آورند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی
#بانو_یاسمین_پهلوی
#ایران_معبد_ماست