تشدید فشار رژیم بر زندانیان مشروطه‌خواه | موج گسترده بازداشت‌ها و تهدیدها

فشار بر فعالان مشروطه‌خواه درون ایران افزایش یافته و در هفته‌های گذشته شماری از فعالان مشروطه‌خواه بازداشت شده و با اتهامات سنگین روبرو شده‌اند.در همین حال  زندانیان مشروطه‌خواه نیز مانند بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر از حقوقی چون حق استفاده از مرخصی درمانی محروم هستند

منبع: کیهان لندن

#انقلاب_ملی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador