تسخیر خیابان‌های ایران توسط فرهنگیان معترض ׀ یه سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل می‌شه

فرهنگیان ایران:

«خیابان از آن ماست تا زمانی که تمام مطالبات محقق گردد سرکوب و زندان و پرونده‌سازی قادر نیست جنبش معلمان را یک گام به عقب براند.»

#اعتراضات_سراسری

#تجمع_معلمان

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador