ترور رئیس آگاهی سراوان: خشم لایه‌های تحت ظلم از حکومت | حامد محمدی | یکشنبه ۱۰ اردیبهشت

«ترور» ابزاری که ملاها و دستگاه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در استاد هستند به ابزاری علیه خود حکومت تبدیل شده است. بعد از کشته شدن آیت‌الله سلیمانی در بابلسر و زیرگرفتن سه آخوند در قم و تهران در سروان به رئیس آگاهی تیراندازی شد. شواهد نشان می‌دهد ضارب یا ضاربان حرفه‌ای بودند. مشخص نیست اقدام با چه انگیزه‌ای صورت گرفته: انتقام، تسویه حساب درون سازمانی یا هسته‌های مقاومت شبیه چکسلواکی و لهستان در زمان اشغال نازی‌ها.

#حامد_محمدی

#گزارش_خبری

#ایران

@unikador