ترمز درگیری با آمریکا ؛ «تجربه نظامیان» یا «جیب خالی»!!!؟

#تبهکاران_حاکم بر #ایران که در روزهای اول تروریستی نامیدن سپاه ، هارت و پروتهای تو خالی میکردند اکنون اما میگویند نظامیان ما با تجربه تر از این هستند که آتش #جنگ را روشن کنند . اما حقیقت چیز دیگری است …