ترفند‌های نخ‌نمای رژیم در آستانه روز مهسا

در حالی‌که ایرانیان در داخل و خارج از کشور خود را آماده موج نوین انقلاب ملی ایران می‌کنند، رژیم با استفاده از ترفندهای مختلف و نخ‌نمای امنیتی-اطلاعاتی و همچنین با استفاده از قوانین روانشاسی اجتماعی سعی می‌کند این التهاب و خشم اجتماعی را به هر قیمتی مهار کند.

این‌روزها و تنها چند روز مانده به سالگرد آغاز انقلاب ملی ایران، جمهوری اسلامی فاز دوم ماشینِ امنیتی و پروپاگاندای ترسش را به راه انداخته است.

#ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador