ترجمه کامل گفتگوی شهبانو فرح پهلوی با نشریه آمریکایی تاون اند کانتری

«نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکسترش برخواهد خاست. باید قوی بمانیم. من همیشه می‌گویم بذرهایی که با عشق و اعتقاد و احترام می‌کارید هرگز از بین نمی‌روند و این همان چیزی است که اتفاق افتاد.»

** ترجمه کامل گفتگوی شهبانو فرح پهلوی با مارک کریم زاده از مجله آمریکایی «تاون اند کانتری»

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۲۸ آپریل ۲۰۲۲ برابر با هشتم اردیبهشت ۲۵۸۱

عکس از: سیریل ماتر

#شهبانو_فرح_پهلوی

#ایران

#پهلوی

@Unikador