ترامپ نمی خواهد با ملایان مذاکره کند، او فقط می خواهد که آنها تسلیم شوند

ترامپ حریف را به گوشه رینگ برده  و ضربه های پیاپی را به آن وارد می کند. یا حریف تسلیم خواهد شد یا ناک اوت  می شود. هر دوی اینها یک معنا را خواهند داشت و آن چیزی نیست جز پایانی بر اصول بنیادی رژیم آیت الله ها  در ایران و سر فرود آوردن در برابر آنچه آنها ۴۰ سال «شیطان بزرگ» نامیده اند، و این یعنی تغییر اصول اولیه و بنیادین نظام اسلامی…