ترامپ؛ فشار حداکثری و شکستن استخوان‌های رژیم

کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ چنان عرصه را بر رژیم حاکم بر ایران تنگ کرده که صدای شکستن استخوان‌هایش از هر سو شنیده می شود. ملاها در تهران درد می کشند و از این درد در خود می پیچند اما در کمال وقاحت و بی‌شرمی چنان وانمود می کنند که این استخوان لای زخم دردی برای آنها ندارد

**برداشتی آزاد از نوشته‌ی سیاوش آیرم؛ ویرایش و تنظیم از یونیکا