ترامپ، شی جین پینگ و تندبادهای بزرگ

فصلی جدید از هراسی بزرگ؛ هراس بزرگ به پهنای تمام گشتره‌ی زمین و قاره‌هایش. سابقه نداشت جهان را اینگونه قربانی و زخمی وحشت ببینیم. شاید دست حادثه چنین خواسته بود که با ظهور این بیماری جدید همه عوامل خطر و هیجان افزایش یابند…. جهان باید خود را آماده وزیدن تندبادهای جدید کند.

**برگردان فارسی تحلیلی به قلم غسان شربل منتشر شده در شرق الاوسط

#تحلیل_سیاسی

#رسانه_خارجی

@Unikador