تداوم کارزار شبانه هم‌میهنان در متن انقلاب ملی ایران | ایستاده‌ایم تا پایان

شامگاه چهارشنبه ۱۰ اسفند ۲۵۸۱ ویدئوهای همرسانی شده از محله‌های مختلف تهران روایتگر ادامه کارزار شبانه هم‌میهنان در متن انقلاب ملی ایران است.

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

@Unikador