تخریب برای زورآزمایی! شاهزاده رضا پهلوی رقیب نیست سرمایه است | تحلیل حامد محمدی

کارزار «وکالت به شاهزاده رضا پهلوی» یک حق طبیعی برای حامیان او بود. پیوندی میان آنها با فردی که به وی اطمینان دارند.

مخالفان این کمپین چرا برای ائتلاف یا معرفی نماینده خودشان دست به کار نمی‌شوند؟ آیا آنها با مانعی خاص روبرو هستند؟ یا پول و ظرفیت کافی ندارند؟ چرا اساس کارشان را روی تخریب گذاشته‌اند؟

#من_وکالت_میدهم

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#حامد_محمدی

@Unikador