تحلیل ۱۹ بهمن حامد محمدی: ریزشی‌های انقلاب اسلامی در صف سوار شدن به قطار ملّی

شماری از فعالان سیاسی پیشنهاد داده‌اند نمایندگان میرحسین موسوی را وارد معادلات اپوزیسیون جمهوری اسلامی کنند!؟ ریزش‌های درون نظام به نفع مخالفان است اما پیاده شدگان از قطار انقلاب چطور سوار قطار بعدی خواهند شد؟

#انقلاب_ملی

#حامد_محمدی

#تحلیل_سیاسی

@Unikador