تحلیل کاملیا انتخابی‌فرد از چرایی ورودِ مورچه‌وزن‌های اصلاح‌طلب به عرصه وز‌ن‌کشی با شاهزاده رضا پهلوی

وزن میرحسین موسوی در ادبیات سیاسی امروز ایران چیست؟ سرگرم کردن ملت با موضوعی جدید که قابل‌بحث باشد؟ یا اینکه زمان بخرد و به شاهزاده رضا پهلوی و مردمی که خواهان رهبری و مدیریت او برای گذار از جمهوری اسلامی‌اند، بگوید که او تنها گزینه نیست؟

منبع: ایندیپندنت فارسی

#انقلاب_ملی

#تحلیل_سیاسی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador