تحلیل روزانه حامد محمدی | پدیده‌های طبیعی، جنگ ارزی و جرقه اعتراضات

پدیده‌های طبیعی «بلایایی مثل سیل و زلزله» برای حکومت‌های نامشروع بحران‌ مضاعف می‌سازد. اگر رژیمی ضعیف باشد حتا بلای طبیعی کشورهای همسایه نیز برای آنها تهدید محسوب می‌شود. چنین وضعیتی در مورد ایران افتاده است. همین پدیده‌های طبیعی زمینه‌سازی تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد.

#حامد_محدی

#تحلیل_امنیتی

#ایران

#یونیکا

@Unikador