تحلیل حامد محمدی از سقوط هلیکوپتر وزیر: اگر جنگ رفته بودند این همه خسارت نمی‌دیدند

هلیکوپتر هلال احمر در استان کرمان زمین خورد، وزیر ورزش خون ریزی مغزی کرد، معاون حراستی کشته شد و ۱۲ نفر دیگه مجروح شدند. پروژه‌ای که افتتاح شد ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار داشت، هلیکوپتر سانحه دیده برای رژیم با توجه به تحریم‌ها هزار میلیارد تومان ارزش داشت.

#حامد_محمدی

#هلیکوپتر_وزیر

#ایران

@Unikador