تحلیل امیر طاهری بر طرح رژیم در کوچاندن دست‌جمعی ایرانیان و جذب دست‌جمعی غیر‌ایرانیان

رژیم خمینیستی خوشحال است که بسیاری از مخالفان بالقوه از طبقه‌ی متوسط شهری در حال ترک ایران هستند. سایر رژیم‌های استبدادی، به ویژه اتحاد جماهیر شوروی، چین کمونیستی، کره‌ی شمالی، ویتنام و کوبا هم از مهاجرت دسته جمعی دشمنان بالقوه‌ی طبقه‌ی متوسط سود می‌بردند زیرا این امر، امکان اجرای طرح «جایگزینی بزرگ» را فراهم می‌کرد.

منبع: شرق‌الاوسط

Iran: Big Replacement Ahead?

 

#امیر_طاهری

#ایران

#تحلیل_سیاسی

@Unikador