تحلیل اختصاصی امیر طاهری از نشست سران جی‌۷ و حاشیه های آن در سرزمین خروسها

امیر طاهری ، تحلیلگر بین المللی و روزنامه نگار ارشد در موضوعی پیرامون نشست جی ۷ به بررسی و تحلیل و حواشی آن پرداخته است

#یونیکا

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری

#Amir_Taheri

#G7