تحلیل آدینه حامد محمدی | اعتراضات از سر گرفته خواهد شد

هرچند به زور سرکوب و اعدام اعتراضات فروکش کرده اما مردم به خیابان‌ها باز خواهند گشت. بسیاری تحلیلگران معتقدند اعتراضات آتش زیر خاکستر است. جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و به ورشکستگی ایدوئولوژیک رسیده است.

#مهسا_امینی

#حامد_محمدی

#انقلاب_ایران

@Unikador