تحلیل‌گر آمریکایی به بایدن و شرکا: سمت درست تاریخ یعنی اعلام مفسد فی‌الأرض بودن خامنه‌ای

مایکل روبین، تحلیل‌گر برجسته آمریکایی: زدن برچسب مفسد فی‌الارض به خامنه‌ای توسط آمریکا، نشان می‌دهد که او هیچ مشروعیتی ندارد، چه از لحاظ دینی و چه از لحاظ اخلاقی. این اقدام، آمریکا را در سمت درست تاریخ قرار می‌دهد. در کنار مردم ایران. در مقابل حکومتی که تمام مشروعیت خود را نزد مردمش از دست داده.

#IRGCterrorists

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador