تحلیل‌گران غربی می‌گویند: آب رفته برای ملاها، دیگر به جوی بازنمی‌گردد

در ایران آن‌چه که نباید، برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و آب رفته دیگر به جوی بازنمی‌گردد. دهه‌ها است که نگاه مردم ایران به رهبران دنیای آزاد برای تایید و توجه به آرمان آزادی‌خواهی آن‌ها بی‌پاسخ مانده است. حکومت خودکامه مستقر در تهران باید سنگینی فشار هماهنگ آمریکا و متحدانش را احساس کند. آغاز یک راهبرد جدید و معقول در قبال ایران، پایان جمهوری اسلامی را رقم می‌زند.

#انقلاب_ملی

#مهسا_امینی

#من_وکالت_میدهم

@Unikador