تحلیلگران غربی از چشم امید جهان به انقلاب ملی ایران می‌گویند

افکار عمومی جهان منتظر است بداند ایستادگی شجاعانه ایرانیان در برابر سرکوب‌های خشونت‌بار چه زمان به نتیجه می‌رسد و انقلاب ملی ایران چه زمان نقطه پایان به عصر سیاهی ملاها خواهد گذاشت؟

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador