تحریم ظریف و بی کس شدن لابی های رژیم ملایان در غرب

به گفته کارشناسان ظریف توسط جناحهای داخلی  از چندی پیش تبدیل به مهره سوخته شده بود . اما در هر حال با تحریم او نایاک هم در ایالات متحده باز هم محدودتر میشود…

#یونیکا

#مصاحبه

#مجید_محمدی