تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم استرالیا مقابل سفارت فرقه تبهکار اسلامی در کانبرا

گزارشی از تجمع اعتراضی ‏هم‌میهنان از کانبرا-استرالیا مقابل سفارت رژیم تبهکار جمهوری اسلامی. امروز هر کس دغدغه وطن و هموطن دارد باید پا به میدان بگذارد…

#اعتراضات_سراسری

#ایران

#استرالیا

@Unikador